پیگیری شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84298

کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام
لیست کوپن ها
شكركالابرگي عشايري 313
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/6/31

شكركالابرگي روستايي 401
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/6/31

شكركالابرگي شهري 501
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/6/31

برنج كالابرگي روستايي 412
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/7/30

برنج كالابرگي عشايري 312
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/7/30

برنج كالابرگي شهري 512
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/7/30

آمار بازدید
3 افراد آنلاين
158 بازديدهاي امروز
326 اين هفته
4339 اين ماه

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه

 

طبق ماده 7 اساسنامه جلسه مورخه 31/1/84 هيات محترم وزيران مصوبه شماره 26126/ت 31375/ه بشرح زير تعيين مي گردد:

 

1- انجام فعاليتهاي لازم در راستاي اهداف شركت از قبيل واردات،خريد، تداركات و تجهيرات،نگهداري،ذخيره سازي(انبار،سيلو و....)آماده سازي،بسته بندي،توزيع،فروش و صادرات كالاهاي اساسي،حساس،ضروري با استفاده از كليه ابزارهاي متداول اقتصادي.

 

2- خريد،ايجاد،احداث،اداره،اجاره،استجاره ونگهداري،تجهيزات و تاسيسات ذخيره سازي كالاهاي اساسي وضروري ازقبيل انبار،سيلووسردخانه در اختيار شركت.

 

3- ارايه خدمات بازرگاني-آموزشي پژوهشي وآزمايشگاهي درچارچوب اهداف شركت.

 

4- انجام تمهيدات لازم به منظور مشاركت بخش غيردولتي در انجام فعاليتهاي مندرج در موضوع فعاليت شركت.

 

5- انجام اموري كه شركت بازرگاني دولتي ايران در اجراي اساسنامه خود،انجام آن را بعنوان كارگزاربه شركت ارجاع مي كند.

 

6- تحصيل هرگونه وام و اعتباروتسهيلات مالي ازمنابع داخلي و خارجي و انجام ساير روشهاي تامين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني.

 

7- جراي سياستهاي شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در زمينه نظارت بر توليد و توزيع كمي و كيفي آرد در سطح منطقه.

 

8- مبادرت به هرگونه عمليات و معاملات كه با هدف شركت مرتبط باشد.

 

تبصرهشركت مجاز به ايجاد شركت با سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي باشد.

 

آخرين تغييرات در اساسنامه شركت

 

اساسنامه جديد شركت مشتمل بر 4فصل27ماده4تبصره در جلسه مورخ31/1/84 هيات محترم وزيران مطرح وطي نامه شماره 26126/ت 31375/ه مورخ1/5/84 به تصويب رسيده و به موجب نامه شماره 12667/30/84 مورخ18/4/1384 به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيده و به موجب صورتجلسه مورخ 24/10/84 مجمع عمومي فوق العاده شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه 3 مورد تصويب و تائيد قرار گرفته.به استناد مصوبه مجموعه عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ1/7/85 و 15/9/85 و 11/10/85 و 29/11/85 مبني بر تصويب افزايش سرمايه شركت مفاد ماده 16 اساسنامه به شرح زير تغيير يافته كه سرمايه شركت به مبلغ 214500000 ريال ميباشد كه به 2145 سهم صدهزار ريالي با نام عادي منقسم گرديده و تماما پرداخت شده است كه به موجب نامه شماره 10885مورخ 16/4/86 در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است

ورود به سایت
     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام
جستجو در سایت


وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی