پیگیری شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84298

کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام
لیست کوپن ها
شكركالابرگي عشايري 313
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/6/31

شكركالابرگي روستايي 401
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/6/31

شكركالابرگي شهري 501
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/6/31

برنج كالابرگي روستايي 412
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/7/30

برنج كالابرگي عشايري 312
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/7/30

برنج كالابرگي شهري 512
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/7/30

آمار بازدید
3 افراد آنلاين
28 بازديدهاي امروز
614 اين هفته
2998 اين ماه

1- مراجعه به اداره آردونان واخذفرم تقاضاي نانوايي آزادپز

2- تكميل فرم مذكور(كپي سندوياقولنامه ويااجاره نامه الصاق فرم گردد).

3- عودت فرم تكميل شده ومدارك مربوطه به اداره امورآردونان

4- بازديدكارگروه كارشناسي ازمكان ارائه شده متقاضي

5- درصورت تاييدمكان موردنظرتوسط گروه كارشناسي گزارش مربوطه بانضمام فرم مذكوربه كارگروه آزادپزي ارسال گردد.

6- درصورت تاييدكارگروه آزادپزي موافقت نامه ومجوزاحداث توسط دبيركارگروه براي فردمتقاضي صادرگردد.

7- ارسال موافقت نامه مجوزاحداث نانوايي آزادپزبه اتحاديه نانوايان به منظورطي مراحل قانوني وصدورپروانه كسب.

ورود به سایت
     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام
جستجو در سایت


وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی