مدارك مورد نياز جهت اعطاي عامليت فروش قند و شكر كالابرگي

1- تكميل فرم بازديد

2- فتوكپي پروانه كسب عامل

3- اصل و فتوكپي پروانه كسب ضامن

  *توضيح : پروانه كسب ضامنبايد از نوع توزيعي و تاريخ اعتبار داشته باشد.

4- فتوكپي شناسنامه عامل + فتوكپي شناسنامه ضامن

5- فتوكپي مدارك مالكيت فروشگاه

6- (4) قطعه عكس 4*3 جديد از عامل

7- پوشه روغني يك عدد

8- سفته سفيد و بدون امضاء به ازاي هر يك كيلوگرمسهميه مبلغ 10000 ريال

*توضيح :سفته بايد در حضور مسئولين اداره  توزيع وفروش و توسط عامل و ضامن تكميل و امضاء شود.

9- تعهد محضري

10- آدرس محل كسب عامل + كروكي+ تلفن

ورود به سایت
     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام
جستجو در سایت


وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی