امور مالی

 

-         بررسی هزینه ها از قبیل برق، آب ، تلفن و ......

-         تهیه و تنظیم لیستهای حقوق کارکنان شرکت در پایان هر ماه و صدور سند در وجه کارکنان

-         بررسی اسناد مالی در پایان هر روز و صدور سند و چک در وجه کارپردازی

-         بررسی اسناد مالی و تنظیم و ارسال به دفتر مرکزی فارس در پایان ماه

-         تنظیم و بررسی حوالجات بانکی و تهیه فیشهای مربوطه

-         تنظیم و بررسی پرینت بانک در پایان ماه

-         انجام امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی

-         تهیه و تنظیم فرمهای بازنشستگی و مالی

-         صدور اسناد مالی

-         انجام امور رایانه ای مربوط به امور مالی

-         انجام مکاتبات امور مالی

 

شخص پاسخگو : آقای حسین شریف خواه

ورود به سایت
     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام
جستجو در سایت


وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی