فروش گندم

 

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

 

فروش گندم 6650ریالی دولتی :

درخواست کتبی نماینده کارخانه

ثبت درخواست در دبیرخانه

صدور فرم معرفی به بانک جهت واریز وجه گندم توسط کارشناس بازرگانی

تایید واریز بهای گندم و مهرو امضای صورتحساب فروش توسط کارشناس امور مالی

تایید و امضای صورتحساب توسط امورمالی

تایید و امضای صورتحساب توسط مدیر بازرگانی

امضای نامه تحویل گندم و اخذ مهر مدیرعامل

 

فروش گندم 9000ریالی آزاد :

درخواست کتبی نماینده کارخانه

ثبت درخواست در دبیرخانه

صدور فرم معرفی به بانک جهت واریز وجه گندم توسط کارشناس بازرگانی

تایید واریز بهای گندم و مهرو امضای صورتحساب فروش توسط کارشناس بازرگانی

تاییدو امضای صورتحساب توسط امورمالی

تایید و امضای صورتحساب توسط مدیر بازرگانی

امضای نامه تحویل گندم و اخذ مهر مدیرعامل 

 

لینک سایت:  WWW.GTCIR.IR

زمانبندی انجام خدمت:   (مراجعه حضوری نماینده کارخانه)

روش ارائه خدمت:  حضوری

مدارک لازم برای انجام خدمت:   درخواست کتبی، فیش واریزی

آدرس محل خدمت:  

بوشهر- بلوار طالقانی روبروی پژوهشکده میگو شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه3استان بوشهر

ورود به سایت
     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام
جستجو در سایت


وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی