كميته آموزش:

به استناد بخشنامه شماره 6326/1803 مورخ 20/1/85 سرپرست محترم معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، موضوع اصلاح دستورالعمل هاي آموزش كاركنان دولت و بند 3 بخشنامه مذكور اعضاء كميته آموزش شركت تعيين گردید. در سال 88 تعدادي از پرسنل جهت آموزش اعزام گرديدند

ورود به سایت
     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام
جستجو در سایت


وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی